Krävs bygglov vid fönsterbyte i Sundsvall?

När man står inför ett byggprojekt som handlar om fönsterbyte kan det vara svårt att veta vad som gäller angående bygglov. I regel behövs inget bygglov för enklare fönsterbyten och det gäller även i Sundsvall. Det finns dock särskilda regler som vi gärna går igenom med dig. Anlita oss för ett fönsterbyte – vi har koll på regler och kravsättning. Det finns i huvudsak två olika scenarion där du kommer behöva ansöka om bygglov vid fönsterbyte i Sundsvall:

  • Om du förändrar en byggnads utseende eller områdets karaktär väsentligt.
  • Om du monterar fönster där det inte varit fönster tidigare.

Vilka regler finns för bygglov vid fönsterbyte i Sundsvall?

Om du bara planerar att byta ut dina befintliga fönster till en nyare variant krävs inget bygglov. Detsamma gäller om du ämnar genomföra en fönsterrenovering. I båda fallen gäller dock att fönstren ska se likadana ut eller i princip likadana ut som de tidigare. Om du ska förändra utseendet på huset med fönstren krävs dock bygglov. Det kan handla om att fönstren har annan storlek eller form än tidigare och därmed påverkas fasadens utseende. Detsamma gäller om du ska sätta in nytt fönster.

  • Inget bygglov om fönstren är likadana.
  • Bygglov om fasadens utseende förändras.

En bra grundregel för fönsterbyte

En bra grundregel är att skicka in en ansökan om bygglov om du känner dig osäker - då är du på den säkra sidan och slipper obehagliga överraskningar. Det gäller särskilt om du bor i ett äldre hus eller kvarter där det kan finnas bevarandekrav. Ett annat fall då bygglov kan krävas är om du vill sätta in takfönster eller takkupa. Det beror på området specifika detaljplan. En vind som utrustas med ett takfönster kan förvandlas till en extra våning rent juridiskt.

Anlita Fönsterbyte Sundsvall

Vi hjälper er gärna med fönsterbyte. Anlita oss för ditt fönsterbyte i Sudsvall – vi har koll på de regler som gäller. Vi har kan även hjälpa dig att fylla i bygglovsansökan i de fall det behövs. Det kan vara svårare att få bygglov för äldre hus och särskilda regler kan gälla hus som har ett kulturhistoriskt värde - då är reglerna ofta hårdare. Dessutom är det svårare ju större huset är eftersom det ger större påverkan på omgivningen rent estetiskt.

Hur går det till vid ett fönsterbyte i Sundsvall?

Om du vill söka bygglov för att byta fönster är det kommunen du ska vända dig till. Du skickar in en ansökan till byggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla planritning, en fasadritning på hur det är tänkt att se ut och en situationsplan. Vi vill gärna se beslutet innan vi sätter igång så att vi vet förutsättningarna för bygget. Undersök detta med den aktuella kommunen - och hör sedan av dig till oss. 

Oavsett om du behöver bygglov vid fönsterbyte eller inte hjälper vi dig gärna med hela projektet

Välkommen att kontakta experterna på Fönsterbyte Sundsvall för kostnadsfri offert och hembesök.